Školné

 

Školné na první pololetí - školní rok 2019/20

 

Taneční obor, přípravná tan. výchova                               1.100,- Kč

Hudební nauka, přípravná hud. výchova                           900,- Kč

Hudební obor                                                                     1.500,- Kč

Hudební obor 0,5 hod.                                                         750,- Kč

Výtvarný obor, přípravná výt. výchova                              1.200,- Kč

 

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2019.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.

Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2020.

Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.

Variabilní symbol je každý rok jiný, ale stejný na obě pololetí.

Sdělíme vám jej telefonicky na čísle: 556 725 353 nebo 556 723 555.

 

Ceny školného jsou uvedeny i u jednotlivých oborů.

 

Kontakt

zus.pribor Lidická 50
Příbor
742 58
+420 556 725 353 zus.pribor@nettle.cz